Цінові стратегії, що дозволяють підвищувати дохід

Належна реалізація стратегії ціноутворення має принципове значення для будь-якого типу готельного об’єкту незалежно від його розміру. Правильна цінова стратегія є запорукою успіху, який визначається в отриманні прогнозованої кількості бронювань та досягненні оптимальної суми доходу в результаті.

Створення стратегії ціноутворення приносить чимало користі для готелів у вигляді отриманих доходів та закладає основи для подальшого розвитку бізнесу. Це також сприяє зміцненню репутації та забезпечує визначення довгострокових джерел доходу та впливає на показники рентабельності інвестицій, що є надважливим для інвесторів.

Побудова послідовної стратегії ціноутворення вимагає глибокого дослідження ринку, для сегментації клієнтів та визначення рівня цін, які клієнт може прийняти, а також розуміння настрою споживача та досягнення конкурентної переваги.

Цінові стратегії в управлінні доходами

Кожна цінова стратегія повинна містити такі елементи: прогноз, сеґментація і позиція на ринку.

Прогноз

Перед прийняттям буд-яких рішень стосовно цінової стратегії, слід зробити прогноз, щоб точно з’ясувати, звідки приходять ваші клієнти і скільки будуть готові заплатити за пропоновані послуги. Здатність прогнозувати попит допомогає в прийнятті стратегічних цінових рішень. Правильний прогноз на підставі ринкових тенденцій та результатів за останні роки, також може бути корисний підчас процесу коригування цін і обсягу пропонованих акцій. Він також забезпечує чітке розуміння зросту кількості майбутніх резервацій, уможливлюючи внесення необхідних коректив, коли прогноз не відповідає вашим доходам.

Сеґментація

Розуміння концепції сеґментації клієнтів дозволяє створити властиву сеґментацію клієнтів для вашого об’єкту і встановити ціни, які будуть прийнятними для кожного з сеґментів.
Очікування клієнтів в окремих сеґментах значно різняться між собою, тому ціни також будуть різними. Правильний розподіл потенційних клієнтів може принести чимало користі у царині маркетинґу і дистрибуції. Беручи до уваги особливості окремих сеґментів, можемо краще достосувати тарифи і визначити клієнтів корпоративних, групових, чи шукаючих найнижчі ціни.

Позиція на ринку

Знання позиції вашого об’єкту в стосовно конкурентів має вирішальне значення при встановленні цін за готельний номер. Встановлюючи конкурентні ціни, слід враховувати поділ на категорії номерів, асортимент послуг у межах пропонованої ціни та тип застосовуваних тарифів – наприклад, тариф який не підлягає поверненню або підлягає але за певних умов.

Впровадження стратегії ціноутворення

Менеджер каналів YieldPlanet має ряд функцій, які дозволять зробити роботу менеджера з доходів готелю ефективнішою. Правильно підібраний інструментарій, правильна конфіґурація і максимальне використання всіх функцій менеджеру каналів дозволять автоматично підготовувати і застосовувати цінові стратегії.
Контроль рівня цін залежно від кон’юктури ринку допомагає реалізації цінової стратегії готелю. Застосування заздалегідь підготовлених в менеджері каналів цінових шаблонів дозволяє змінювати попередньо визначені ціни в будь-який час. Це дуже вдосконалена форма управління цінами в менеджері каналів YieldPlanet. Цінові шаблони дають максимальну гнучкість під час формування цінової стратегії вашого готелю.

В менеджері каналів YieldPlanet ви можете використовувати до 30 різних цінових шаблонів в кожному сезоні.

З повагою,
Ваша команда Smart Planet
sales@rooms-wizard.com
+380 (44) 394-94-16